top of page
facebook.jpg

Responsen blir gitt av en helhetlig vurdering til slutt i dokumentet, samt merknader og kommentarer underveis i teksten.

tekstrespons.png
manushjelp lesing.jpg
bottom of page